Eenmalige huurverlaging

Dit jaar gaat voor sommige huurders de huur niet omhoog maar omlaag. Of jij recht hebt op een huurverlaging lees je hieronder: 

Wie krijgt huurverlaging?

Je krijgt de eenmalige huurverlaging als je:

  • woont in een sociale huurwoning, en
  • je huurovereenkomst is ingegaan vóór 2 maart 2023, en
  • je kale huur is op 1 juli 2023 hoger dan € 575,03 per maand (dit is de huur zonder servicekosten), en
  • je woont alleen en je inkomen is lager dan € 23.250 per jaar. Of € 24.600 als je AOW krijgt, of
  • je woont met 2 of meer personen en je inkomen lager is dan € 30.270 per jaar. Of € 32.730 als je AOW krijgt. Heb je inwonende kinderen met een eigen inkomen? Alleen als ze 27 jaar of ouder zijn, telt hun inkomen mee.

Hoeveel gaat de huur omlaag?

Zijn al bovenstaande punten op jouw situatie van toepassing, dan verlagen we de kale huur per 1 juli 2023 naar € 575,03 per maand.

Wanneer krijg ik bericht?

Heb je recht op huurverlaging? Dan krijg je hierover voor 1 juni 2023 bericht.

Ik heb op 1 juni nog geen bericht gekregen maar denk wel dat ik recht heb op huurverlaging

De belastingdienst kijkt naar het inkomen van 2021. Is je inkomen na 2021 lager geworden waardoor je al minstens 6 maanden een lager inkomen hebt dan de inkomensgrens en is je kale huurprijs hoger dan € 575,03? Dan heb je misschien ook recht op huurverlaging. Je moet het dan zelf bij ons aanvragen. 

Stuur een mail naar info@woonmeij.nl. Je zet hierin de volgende gegevens:

 

kopieer onderstaand naar je mail:

 

Ik wil de eenmalige huurverlaging 2023 aanvragen. De reden hiervoor is:

O Mijn inkomen is al minstens 6 maanden lager dan de inkomensgrens voor huurverlaging.  

O De samenstelling van mijn huishouden is veranderd waardoor ons totaal inkomen onder de inkomensgrens voor huurverlaging komt. 

Mijn gegevens zijn:

Naam: 
Adres:  
Postcode + woonplaats:  
Telefoonnummer:

Als bijlage stuur ik deze documenten mee:

  • Een ondertekende verklaring van de samenstelling van mijn huishouden. Dit zijn alle personen die op het adres ingeschreven staan bij de gemeente. Download hier de verklaring.  
  • Jaaropgaves van alle gezinsleden van 2022 waaruit blijkt dat het huishoudinkomen lager is dan aan ons is doorgegeven door de belastingdienst. (Deze jaaropgaves krijg je elk jaar van je werkgever) 
  • De laatste 3 loonstroken van 2023 van de hoofd- en medehuurder en overige inwonende (geen eigen kinderen)

 

Let op, we hebben alle bovenstaande documenten nodig om het bezwaar te kunnen afhandelen. 

 

Je kunt ook een brief sturen naar Woonmeij en de bijlages meesturen. Download hier een voorbeeld brief

Als we alle gegevens hebben ontvangen krijg je van ons een bevestiging. We gaan uitzoeken of je inderdaad recht hebt op huurverlaging, je krijgt zo snel mogelijk bericht.