Home » Ik ben huurder » Huurverhoging 2022

Huurverhoging 2022

Elk jaar op 1 juli worden de huren verhoogd. Dit jaar geldt een inkomensafhankelijke huurverhoging. Dat houdt in dat huurders met een middeninkomen of met een hoog inkomen in een woning met een huurprijs lager dan € 763,47 meer huurverhoging kunnen krijgen dan de huishoudens met een lager inkomen.

Huurverhoging

Woonmeij heeft ervoor gekozen om de huur voor de lagere en middeninkomens dit jaar minder dan inflatievolgend aan te passen per 1 juli 2022.

Voor de hoge inkomens wordt wel een hoger percentage huurverhoging gehanteerd. Woonmeij wil hiermee mensen stimuleren om een woning te vinden die past bij hun inkomen.

Scheefwonen tegengaan

Vanuit de regering is er de intentie om de huishoudens met de midden- en hogere inkomens meer huurverhoging te laten betalen. De bedoeling is om hiermee scheefwonen tegen te gaan. Scheefwoners zijn huurders met een midden-of hoog inkomen die in een goedkope woning wonen. 

Door deze groepen extra huurverhoging te geven moet een doorstroming op de woningmarkt op gang komen.

Betaalbare woning 

Woonmeij probeert voor de huurders met een lager inkomen de huurverhoging zo beperkt mogelijk te houden en zet zich met name in voor de betaalbaarheid van haar huurwoningen voor deze groep huurders. Daarom is de huurverhoging voor deze groep vastgesteld op 2%. In plaats van de maximaal toegestane 2,3%.

Huurverhoging voor de dure huurwoningen

Voor de woningen met een huurprijs van € 763,48 of meer wordt de huur met 2,3% verhoogd, dit is gelijk aan de inflatie. Op deze woningen is geen huurtoeslag van toepassing. 

Hoe weet Woonmeij mijn inkomen?

Van alle huurders met een huurwoning, waarvan de huurprijs lager is dan € 763,48 per maand, heeft Woonmeij bij de Belastingdienst inkomensgegevens opgevraagd. Dit deden we met de unieke code van uw woning (zonder uw naam). Vervolgens ontvingen we van de belastingdienst een verklaring met een code. De Belastingdienst is hierbij uitgegaan van uw inkomen van 2020 van u en uw huisgenoten, ook wel verzamelinkomen genoemd.

Zie ook ‘Inkomensindicatie die belastingdienst verstrekt’ in de tabel hieronder:

Op basis van de ontvangen code heeft Woonmeij uw huurverhoging bepaald. 

Hebben we van u een code N  (Laag middeninkomen) of code M (Hoog middeninkomen) ontvangen en heeft u een kale huurprijs van € 763,47 of lager? Dan krijgt u maximaal 2% huurverhoging.

Hebben we van u een code J (Hoog inkomen) ontvangen? Dan krijgt u 6% huurverhoging.

Vóór 1 mei een brief

Alle huurders ontvangen vóór 1 mei een brief. Afhankelijk van uw opgegeven voorkeur ontvangt u deze brief per post of per e-mail. De huurverhoging geldt voor de kale huurprijs. Uw servicekosten kunnen ook veranderen. In de brief zijn de nieuwe voorschotbedragen van de servicekosten of eventueel service-abonnement per 1 juli 2022 vermeld. 

Bezwaar maken 

Omdat Woonmeij voor een huishouden met een laag of midden inkomen voor 2022 een huurverhoging hanteert van maximaal 2% is het niet aan te raden om bezwaar te maken tegen de huurverhoging. Het percentage van 2% is namelijk minder dan het wettelijke inflatiepercentage van 2,3%.

Wilt u toch bezwaar maken tegen de huurverhoging 2022? Kijk dan hier hoe en in welke gevallen dit kan.

Wanneer u een vrije sector woning van Woonmeij huurt met een kale huur van meer dan € 763,47 per maand is het huurverhogingspercentage ook voor deze woningen vastgesteld. Omdat u een geliberaliseerde huurovereenkomst hebt, kunt u geen bezwaar aantekenen tegen de huurverhoging bij de huurcommissie. Eventuele geschillen over de huurverhoging kunt u aan de kantonrechter voorleggen.

Bezwaar maken met een hoog inkomen

Is uw inkomen sterk gedaald of huishoudsamenstelling gewijzigd na 2020 én heeft u een huurverhoging ontvangen op basis van een hoog inkomen? Neem dan contact op met Woonmeij. U kunt dan door een aantal gegevens te overleggen wellicht in aanmerking komen voor een lager percentage huurverhoging.

We vragen dan om de volgende gegevens aan te leveren:

  • Gezinsuittreksel uit de Gemeentelijke Basis administratie met hierop de gezinsgrootte
  • Jaaropgaves 2021 en/of
  • De laatste 3 loonstroken van de hoofd- en medehuurder

Uitzonderingen voor inkomensafhankelijke huurverhoging

Er zijn uitzonderingen waardoor u onterecht een inkomensafhankelijke huurverhoging heeft gekregen. Deze uitzonderingen zijn bijvoorbeeld:

  • U heeft een handicap
  • U bent chronisch ziek

Meer informatie hierover vindt u op de website van de Woonbond