Home » Ik ben huurder » Huurverhoging 2021

Huurverhoging 2021

Huurbevriezing 2021 

Dit jaar is er geen jaarlijkse huurverhoging voor sociale huurwoningen (dit zijn de woningen met een huurprijs tot € 752,33). Deze huren worden per 1 juli 2021 niet verhoogd. De huurbevriezing geldt tot 1 juli 2022. In februari heeft het kabinet hiertoe besloten. Veel mensen hebben door de coronacrisis namelijk minder inkomen gehad. Door de huren te bevriezen, hoopt het kabinet te voorkomen dat bewoners in de betalingsproblemen komen.

Vóór 1 mei een brief

Alle huurders ontvangen vóór 1 mei een brief. Afhankelijk van uw opgegeven voorkeur ontvangt u deze brief per post of per e-mail. De huurbevriezing geldt voor de kale huurprijs. Uw servicekosten kunnen dus wel veranderen. Ook bij verbetering aan uw woning kan dit jaar toch een huurverhoging gelden. In de brief zijn de nieuwe voorschotbedragen van de servicekosten of eventueel service-abonnement per 1 juli 2021 vermeld. 

Eenmalige huurverlaging 2021

Een deel van de huurders krijgt niet alleen huurbevriezing, maar ook een eenmalige huurverlaging. In 2021 geldt namelijk de Wet Eenmalige Huurverlaging. Dat betekent dat huurders van een sociale huurwoning met een hoge huur en een laag inkomen recht hebben op een eenmalige huurverlaging, omdat zij relatief duur wonen. Als u hiervoor in aanmerking komt, heeft u van ons voor 1 april bericht gehad. Lees meer over de Eenmalige huurverlaging 2021 | Woonmeij

Betalingsproblemen door coronacrisis?

We begrijpen dat het door de coronacrisis een moeilijke tijd is. Misschien ook voor u. Kunt u door de coronacrisis uw huur niet meer betalen? Neem dan meteen contact met ons op. Dan maken we afspraken over het betalen van uw huur. Samen vinden we een oplossing die past bij uw situatie.

Bezwaar maken 

Wilt u toch bezwaar maken tegen de huurverhoging? Kijk dan hier hoe en in welke gevallen dit kan.

Bij de huur van een vrije sector woning van Woonmeij met een kale huur van meer dan € 752,33 per maand, is een inflatievolgende huurverhoging voorgesteld. Omdat u een huurovereenkomst heeft voor een vrije sector woning , kunt u geen bezwaar aantekenen tegen de huurverhoging. Eventuele geschillen over de huurverhoging kunt u aan de kantonrechter voorleggen.

 

Veelgestelde vragen 

Dit jaar is er geen jaarlijkse huurverhoging. Dit geldt voor alle sociale huurwoningen. Dit zijn de woningen met een huurprijs tot € 752,33.
Dit jaar is er geen jaarlijkse huurverhoging. De huren worden per 1 juli 2021 niet verhoogd. In februari heeft het kabinet hiertoe besloten. Veel mensen hebben door de coronacrisis namelijk minder inkomen gehad. Door de huren te bevriezen, hoopt het kabinet te voorkomen dat bewoners in de betalingsproblemen komen.
Woont u in een woning met een huurprijs boven € 752,33 per maand en wordt uw woning niet als sociale huur aangemerkt? Voor deze vrije sector woningen is de huurverhoging 1,4% (= inflatievolgend).
Wanneer de huurprijs van uw garage niet marktconform is, wordt uw huur verhoogd met 2,4%. Wanneer de huur van uw garage marktconform is, wordt de huur inflatievolgend verhoogd met 1,4%.
Dit is de prijs die huurders gemiddeld (bereid zijn te) betalen voor een vergelijkbare garage elders in de regio/omgeving. De corporatie is vrij om de hoogte van de huur te bepalen.
Als de huur van de parkeerplaats of garage deel uitmaakt van de huurovereenkomst van de woning (één huurcontract), dan is de parkeerplaats/garage een deel van de woning en wordt dit jaar de huur niet verhoogd.

Als u de parkeerplaats of garage los huurt van uw woning (twee aparte huurcontracten) dan wordt de huur inflatievolgend verhoogd met 1,4%. Wanneer de huurprijs van uw garage niet marktconform is, wordt uw huur verhoogd met 2,4%.
Ontvangt u huurtoeslag? Dan hoeft u de aangepaste huurprijs niet door te geven aan de Belastingdienst. Dat doen wij voor u.

Ontvangt u geen huurtoeslag? De regels voor huurtoeslag zijn in 2020 versoepeld, meer mensen hebben nu recht op huurtoeslag. Wilt u weten of u hiervoor in aanmerking komt? Lees hier dan meer over huurtoeslag.
We begrijpen dat deze tijd gevolgen kan hebben voor uw inkomen. Is het voor u door de gevolgen van de coronacrisis niet mogelijk om uw huur (volledig) te betalen? Neem dan direct contact met ons op. Dan maken we afspraken over het betalen van uw huur. Samen vinden we een oplossing die past bij uw situatie. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 - 12.00 uur via (073) 544 06 06 of incasso@woonmeij.nl.
Als u Woonmeij opdracht hebt gegeven voor automatische incasso dan wordt het bedrag door ons aangepast. Ook op de acceptgirokaart passen wij het bedrag aan.

Hebt u zelf een opdracht voor een automatische overboeking aan uw bank afgegeven? Neem dan contact op met uw bank om per 1 juli het bedrag van de huur aan te laten passen. Dit kunt u vaak ook online bij uw bank regelen.

Maakt u als huurder zelf de huur over? Let er dan op dat u vanaf 1 juli het nieuwe huurbedrag overmaakt.
Ja, u leest de nieuwe bedragen in de brief over de huurverhoging 2021 die u voor 1 mei ontvangt. Woonmeij probeert de voorschotbedragen die u betaalt, zoveel mogelijk af te stemmen op de werkelijke kosten. Het kan voorkomen dat over het afgelopen jaar uw voorschot te hoog of te laag is geweest. In dat geval zal uw voorschot worden aangepast. Het voorschotbedrag zal, indien nodig, één keer per jaar vóór 1 juli worden aangepast. Dit is wettelijk verplicht.
Het bedrag wordt met het inflatiepercentage verhoogd naar € 5,74 per maand. Met ingang van 1 juli 2021.
De kosten voor de glasservice wijzigen niet.
Voor een sociale huurwoning kan dat niet. De woningpuntenwaardering bepaalt de maximale huurprijs van de woning. De huurprijs mag hier nooit bovenuit komen. De woningwaardering voor uw huurwoning kunt u vinden op het digitale huurdersportaal Mijn Woonmeij.

De maximale huurprijs van een sociale huurwoning is € 752,33 (=liberalisatiegrens).

Voor huurwoningen in de vrijesector geldt geen maximale huurprijs. Uiteraard houden we hier wel rekening met een prijs-/kwaliteitsverhouding die regulier is voor de regionale woningmarkt.
Voor meer informatie over de huurverhoging verwijzen wij u naar de websites van de huurcommissie of de Rijksoverheid. Hebt u daarna over de huurverhoging nog vragen die niet beantwoord zijn? Neem dan contact met ons op. Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 - 13.00 uur via (073) 544 06 06 of info@woonmeij.nl.