Home » Ik ben huurder » Huurverhoging 2020 » Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Hoeveel bedraagt de huurverhoging in de sociale huur?

Voor woningen met een huurprijs tot € 737,14 (sociale huur) is de huurverhoging maximaal 2,6% (= inflatievolgend).

Hoeveel bedraagt de huurverhoging in de vrije sector?

Woont u in een woning met een huurprijs boven € 737,14 per maand en wordt uw woning niet als sociale huur aangemerkt? Voor deze vrije sector woningen is de huurverhoging maximaal 2,6% (= inflatievolgend).

Waarom wordt de huur van sociale huurwoningen verhoogd met 2,6%?

Van de overheid mogen wij uw huur verhogen met 5,1%. Dat doen wij niet. Wij vinden dat wonen voor iedereen betaalbaar moet blijven. En dat u een eerlijke prijs voor uw huurwoning betaalt. Daarom vragen we niet de maximale huurverhoging. Dat hebben we ook afgesproken met de huurdersbelangenvereniging. Ook ligt het in lijn met het landelijke sociale huurakkoord.  

Hoeveel bedraagt de huurverhoging voor garages?

Wanneer de huurprijs van uw garage niet marktconform is, wordt uw huur verhoogd met 3,6%. Wanneer de huur van uw garage marktconform is, wordt de huur inflatievolgend verhoogd met 2,6%.

Wat betekent marktconform?

Dit is de prijs die huurders gemiddeld (bereid zijn te) betalen voor een vergelijkbare garage elders in de regio/omgeving. De corporatie is vrij om de hoogte van de huur te bepalen.

Mag Woonmeij een huurverhoging in rekening brengen voor de parkeerplaats en/of de garage die ik huur?

Als de huur van de parkeerplaats of garage deel uitmaakt van de huurovereenkomst van de woning (één huurcontract), dan is de parkeerplaats/garage een deel van de woning en mag de verhuurder de huurverhoging voorstellen over de huurprijs inclusief parkeerplaats/garage. Dan gelden de gewone regels voor huurverhoging voor woningen. Als u de parkeerplaats of garage los huurt van uw woning (twee aparte huurcontracten) dan wordt de huur inflatievolgend verhoogd met 2,6%. Wanneer de huurprijs van uw garage niet marktconform is, wordt uw huur verhoogd met 3,6%.

Huurtoeslag?

Ontvangt u huurtoeslag? Dan hoeft u de aangepaste huurprijs niet door te geven aan de Belastingdienst. Dat doen wij voor u. Mogelijk ontvangt u vanwege de huurverhoging te weinig huurtoeslag. Van de Belastingdienst ontvangt u achteraf een definitieve berekening. Als daaruit blijkt dat u te weinig huurtoeslag hebt gekregen, verrekent de Belastingdienst dit achteraf met u.

Ontvangt u geen huurtoeslag? De regels voor huurtoeslag zijn in 2020 versoepeld, meer mensen hebben nu recht op huurtoeslag. Wilt u weten of u hiervoor in aanmerking komt? Lees hier dan meer over huurtoeslag.

Komt u in de problemen met het betalen van de huur door de gevolgen van het coronavirus?

We begrijpen dat deze tijd gevolgen kan hebben voor uw inkomen.

Is het voor u door de gevolgen van de coronacrisis niet mogelijk om uw huur (volledig) te betalen? Neem dan direct contact met ons op. Dan maken we afspraken over het betalen van uw huur. Samen vinden we een oplossing die past bij uw situatie. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 - 12.00 uur via (073) 544 06 06 of incasso@woonmeij.nl

Hoe gaat de betaling van het nieuwe huurbedrag per 1 juli 2020?

Als u Woonmeij opdracht hebt gegeven voor automatische incasso dan wordt het bedrag door ons aangepast. Ook op de acceptgirokaart passen wij het bedrag aan.

Hebt u zelf een opdracht voor een automatische overboeking aan uw bank afgegeven? Neem dan contact op met uw bank om per 1 juli het bedrag van de huur aan te laten passen. Dit kunt u vaak ook online bij uw bank regelen.

Maakt u als huurder zelf de huur over? Let er dan op dat u vanaf 1 juli het nieuwe huurbedrag overmaakt.

Worden de servicekosten ook aangepast?

Ja, u leest de nieuwe bedragen in de brief over de huurverhoging 2020 die u voor 1 mei ontvangt. Woonmeij probeert de voorschotbedragen die u betaalt, zoveel mogelijk af te stemmen op de werkelijke kosten. Het kan voorkomen dat over het afgelopen jaar uw voorschot te hoog of te laag is geweest. In dat geval zal uw voorschot worden aangepast. Het voorschotbedrag zal, indien nodig, één keer per jaar vóór 1 juli worden aangepast. Dit is wettelijk verplicht.

Worden de kosten van het serviceabonnement ook aangepast?

Het bedrag wordt met het inflatiepercentage verhoogd naar € 5,65 (€ 4,67 + € 0,98 BTW) per maand. Met ingang van 1 juli 2020.

Worden de kosten van de glasservice ook aangepast?

De kosten voor de glasservice wijzigen niet.

Kan mijn huurprijs onbeperkt stijgen?

Voor een sociale huurwoning kan dat niet. De woningpuntenwaardering bepaalt de maximale huurprijs van de woning. De huurprijs mag hier nooit bovenuit komen. De woningwaardering voor uw huurwoning kunt u vinden op het digitale huurdersportaal Mijn Woonmeij.

De maximale huurprijs van een sociale huurwoning is € 737,14 (=liberalisatiegrens). Woonmeij heeft ervoor gekozen de huurprijs van sociale huurwoningen niet verder te verhogen dan € 0,01 boven deze liberalisatiegrens. Tenzij u in het verleden een inkomensafhankelijke huurverhoging hebt gehad. In dat geval kan de huurprijs van uw woning hoger zijn dan € 737,15.

Voor huurwoningen in de vrijesector geldt geen maximale huurprijs. Uiteraard houden we hier wel rekening met een prijs-/kwaliteitsverhouding die regulier is voor de regionale woningmarkt.

Nog meer vragen?

Voor meer informatie over de huurverhoging verwijzen wij u naar de websites van de huurcommissie of de Rijksoverheid.

Hebt u daarna over de huurverhoging nog vragen die niet beantwoord zijn? Neem dan contact met ons op. Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 - 12.00 uur via (073) 544 06 06 of info@woonmeij.nl