Home » Ik ben huurder » Huurverhoging 2020 » Bezwaar of verzoek tot huurbevriezing / huurverlaging

Bezwaar of verzoek tot huurbevriezing / huurverlaging

 

 

Bezwaar maken

 

Omdat de huurverhoging in 2020 maximaal 2,6% is, is het niet aan te raden om bezwaar te maken tegen de huurverhoging. Het percentage van 2,6% is namelijk het wettelijke inflatiepercentage.

Wilt u toch bezwaar maken tegen de huurverhoging 2020? Kijk dan hier hoe en in welke gevallen dit kan. Ook bij de huur van een vrije sector woning van Woonmeij met een kale huur van meer dan € 737,14 per maand, is het huurverhogingspercentage vastgesteld. Omdat u een huurovereenkomst heeft voor een vrije sector woning, kunt u geen bezwaar aantekenen tegen de huurverhoging. Eventuele geschillen over de huurverhoging kunt u aan de kantonrechter voorleggen.

 

 

Sociaal Huurakkoord

 

 

In diverse media is aandacht geschonken aan het Sociaal Akkoord dat in december 2018 is gesloten tussen de Woonbond en Aedes. In het Sociaal Huurakkoord zijn verschillende afspraken gemaakt over het huurbeleid voor de komende jaren.

Huurbevriezing en huurverlaging in 2020

Ieder jaar gaat de huur wat omhoog. In het Sociaal Huurakkoord is afgesproken dat huurders met een laag inkomen en een relatief hoge huur, huurverlaging of bevriezing kunnen krijgen. Hoe zit het daar precies mee? Wanneer kun je het krijgen? Hoe vraag je het aan? Hieronder ziet u veel gestelde vragen op een rijtje.

Wie kan huurbevriezing vragen?

In 2020 gaat het om twee groepen huurders van sociale huurwoningen:

Groep 1

Huishoudens met een kale huur boven de ‘aftoppingsgrens’ en een laag inkomen.

De aftoppingsgrens in 2020 is:

 • € 619,01 voor een- en tweepersoonshuishoudens
 • € 663,40 voor huishoudens van drie of meer personen.  

Met 'laag inkomen' wordt bedoeld:

 • Lager dan €15.500 als je alleen woont
 • Lager dan €26.500 als je met 2 personen woont
 • Lager dan €33.500 als je met 3 of meer personen woont

Groep 2

Huishoudens met een kale huur boven de € 737,14 en een iets hoger inkomen.

Met 'iets hoger inkomen' wordt bedoeld:

 • Tussen €15.500 en € 27.000 als je alleen woont
 • Tussen €26.500 en € 37.000 als je met 2 personen woont
 • Tussen €33.500  en €43.500 als je met 3 of meer personen woont.

Wie kan huurverlaging vragen?

Huishoudens met een kale huur boven de € 737,14 en een laag inkomen.

Met 'laag inkomen' wordt bedoeld:

 • Lager dan €15.500 als je alleen woont 
 • Lager dan €26.500 als je met 2 personen woont
 • Lager dan €33.500 als je met 3 of meer personen woont

De huur wordt dan verlaagd tot onder de 'rekenhuur' van € 737,14 waardoor de huurder in aanmerking komt voor huurtoeslag.

Wat is rekenhuur?

De kale huur plus maximaal €48 aan servicekosten waarvoor huurtoeslag mogelijk is. Dat zijn servicekosten voor:

 • schoonmaak gemeenschappelijke ruimten
 • verlichting en verwarming gemeenschappelijke ruimten
 • diensten van een huismeester, flatwacht of buurtconciërge
 • reparaties en onderhoud aan dienst- en recreatieruimten

Vanaf wanneer kan ik aanvragen?

De nieuwe afspraken gelden vanaf 1 januari 2020. Huurverlaging kan het hele jaar door worden aangevraagd. Huurbevriezing betekent dat de huurverhoging niet doorgaat. Dat moet u aanvragen vóórdat de jaarlijkse huurverhoging ingaat. Bij de meeste verhuurders is dat per 1 juli. 

Woont u al minstens zes maanden relatief duur? Dan kunt u huurbevriezing of huurverlaging vragen. Komt u er door pensionering voor in aanmerking? Dan hoeft u geen 6 maanden te wachten.  U kunt dan direct een aanvraag doen.

Bij wie kan ik aanvragen?

U vraagt huurverlaging of huurbevriezing aan bij Woonmeij. Stuur met uw aanvraag de documenten mee waaruit blijkt:

 • wie er op het adres zijn ingeschreven (bijvoorbeeld via een gezinsuittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP), deze vraagt u aan bij de gemeente);
 • wat het inkomen is van alle volwassenen die op het adres zijn ingeschreven (formulier inkomensverklaring via de Belastingdienst,  recente salarisstroken of uitkeringsspecificaties).

 

Inkomensafhankelijke huurverhoging in het verleden?

 

 

Huurders van een sociale huurwoning die in het verleden een inkomensafhankelijke huurverhoging hebben gehad en nu een netto huurprijs betalen die hoger is dan € 737,14 en een huishoudinkomen hebben onder de huurtoeslaggrens, kunnen bij ons een verzoek tot aanpassing van de huur indienen. Op deze manier kan alsnog huurtoeslag worden aangevraagd. Dit verzoek kunt u samen met een actuele inkomensverklaringen 2018 of 2019 indienen via info@woonmeij.nl.