Home » Ik ben huurder » Huurverhoging 2020

Huurverhoging 2020

Jaarlijks worden op 1 juli de huren verhoogd. Woonmeij is zich bewust van de druk op de betaalbaarheid voor mensen met een laag inkomen en laat deze zorg tot uiting komen in een minimale huurverhoging. Woonmeij heeft ervoor gekozen om voor haar huurders de huur in 2020 per 1 juli te verhogen met het inflatiepercentage van 2,6%. (Voor 2020 bedraagt de maximaal toegestane huurverhoging 5,1%).

De maximale huurprijs van een sociale huurwoning is € 737,14. Na de huurverhoging wordt de huurprijs van uw woning niet hoger dan € 737,15. Tenzij u in het verleden een inkomensafhankelijke huurverhoging hebt gehad. In dat geval kan de huurprijs van uw woning hoger zijn dan € 737,15. Ook voor de woningen met een huurprijs van meer dan € 737,14 (= vrije sector huurwoningen) wordt de huur aangepast met 2,6%. Op deze woningen is geen huurtoeslag van toepassing.

Brief over jaarlijkse huurverhoging

Wij begrijpen en vinden zelf ook dat het moment dat de brief over de jaarlijkse huurverhoging die rond 25 april 2020 op uw deurmat valt niet ideaal is. Het is een onzekere tijd en mogelijk wordt u hierdoor nu ook persoonlijk geraakt. Maar volgens de wet moeten wij de huurverhoging voor 1 mei schriftelijk aan onze bewoners bekend maken. We kunnen dit daarom niet uitstellen. Wij kiezen er, als sociale woningcorporatie, wel bewust voor om de huurverhoging dit jaar minimaal te houden voor onze bewoners.

Betalingsproblemen door coronacrisis?

We begrijpen dat het door de coronacrisis een moeilijke tijd is. Misschien ook voor u. Kunt u door de coronacrisis uw huur niet meer betalen? Neem dan meteen contact met ons op. Dan maken we afspraken over het betalen van uw huur. Samen vinden we een oplossing die past bij uw situatie.

Sociaal Huurakkoord

In diverse media is aandacht geschonken aan het Sociaal Akkoord dat in december 2018 is gesloten tussen de Woonbond en Aedes. In het Sociaal Huurakkoord zijn verschillende afspraken gemaakt over het huurbeleid voor de komende jaren. Onder het kopje bezwaar maken vindt u hierover meer informatie.