Home » Ik ben huurder » Huurverhoging 2019 » Bezwaar maken

Bezwaar maken

Omdat de huurverhoging in 2019 maximaal 1,6% is, is het niet aan te raden om bezwaar te maken tegen de huurverhoging. Het percentage van 1,6% is namelijk het wettelijke inflatiepercentage.

Wilt u toch bezwaar maken tegen de huurverhoging 2019? Kijk dan hier hoe en in welke gevallen dit kan. Wanneer u  een vrije sector woning van Woonmeij huurt met een kale huur van meer dan € 720,42 per maand is het huurverhogingspercentage ook voor deze woningen vastgesteld. Omdat u een geliberaliseerde huurovereenkomst hebt, kunt u geen bezwaar aantekenen tegen de huurverhoging. Eventuele geschillen over de huurverhoging kunt u aan de kantonrechter voorleggen.