Home » Ik ben huurder » Huurverhoging 2019

Huurverhoging 2019

In diverse media is aandacht geschonken aan het Sociaal Huurakkoord dat in december 2018 is gesloten tussen de Woonbond en Aedes. Naar aanleiding van deze berichten hebben wij diverse vragen ontvangen van huurders over huurverlaging of huurbevriezing. Graag geven wij u aan, hoe Woonmeij hiermee om gaat.

Sociaal Huurakkoord

In het Sociaal Huurakkoord zijn verschillende afspraken gemaakt over het huurbeleid voor de komende jaren, waaronder de hoogte van de huurverhoging. Deze afspraak neemt Woonmeij simpelweg over. Onze huren zullen per 1 juli 2019 slechts stijgen met het inflatiepercentage van 1,6%.

Voor een deel van de afspraken, zoals de mogelijkheid voor tijdelijke huurverlaging, zijn wetwijzigingen noodzakelijk. De minister heeft aangegeven dat deze wetswijzigingen tijd vergen en op zijn vroegst pas uitvoerbaar zijn in 2020. Daarnaast is het nog onzeker óf en, zo ja, op welke wijze deze wijzigingen worden doorgevoerd. Wij kunnen en zullen daarom op dit moment géén huren tijdelijk verlagen.

Wat doen wij wel?

Bij de huurverhoging maximeren wij de huur van sociale huurwoningen op € 720,42 zodat deze huurprijs onder de grens voor huurtoeslag blijft. Bij sociale huurwoningen (gereguleerde huurcontracten) met een netto huurprijs boven de € 720,42 (de liberalisatiegrens) stijgt de huurprijs wel verder door.

Huurders van een sociale huurwoning (gereguleerd huurcontract) die in het verleden een inkomensafhankelijke huurverhoging hebben gehad en nu een netto huurprijs betalen die hoger is dan € 720,42 en een huishoudinkomen hebben onder de huurtoeslaggrens, kunnen bij ons een verzoek tot aanpassing van de huur indienen, zodat zij alsnog huurtoeslag kunnen aanvragen. Dit verzoek kunt u, vergezeld van de actuele inkomensverklaringen 2018, indienen via info@woonmeij.nl