Home » Ik ben huurder » Huurverhoging 2019

Huurverhoging 2019

Jaarlijks worden op 1 juli de huren verhoogd. Woonmeij is zich bewust van de druk op de betaalbaarheid voor mensen met een laag inkomen en laat deze zorg tot uiting komen in een minimale huurverhoging. Woonmeij heeft ervoor gekozen om voor haar huurders de huur in 2019 per 1 juli maximaal te verhogen met het inflatiepercentage van 1,6%. De maximale huurprijs van een sociale huurwoning is € 720,42. Dus ook na de huurverhoging wordt de huurprijs van uw woning niet hoger dan € 720,42. Tenzij u in het verleden een inkomensafhankelijke huurverhoging hebt gehad. In dat geval kan de huurprijs van uw woning hoger zijn dan € 720,42. Ook voor de woningen met een huurprijs van meer dan € 720,42 (= vrije sector huurwoningen) wordt de huur aangepast met 1,6%. Op deze woningen is geen huurtoeslag van toepassing.

Sociaal Huurakkoord
In diverse media is aandacht geschonken aan het Sociaal Akkoord dat in december 2018 is gesloten tussen de Woonbond en Aedes. In het Sociaal Huurakkoord zijn verschillende afspraken gemaakt over het huurbeleid voor de komende jaren. Voor uitvoering van de afspraken is een wetwijziging noodzakelijk. De minister heeft aangegeven dat deze wetswijzigingen tijd vergen en op zijn vroegst uitvoerbaar zijn in 2020. Vanaf dat moment zal Woonmeij de afspraken van het sociaal huurakkoord overnemen.

Inkomensafhankelijke huurverhoging in het verleden?
Huurders van een sociale huurwoning (gereguleerd huurcontract) die in het verleden een inkomensafhankelijke huurverhoging hebben gehad en nu een netto huurprijs betalen die hoger is dan € 720,42 en een huishoudinkomen hebben onder de huurtoeslaggrens kunnen bij ons een verzoek tot aanpassing van de huur indienen, zodat zij alsnog huurtoeslag kunnen aanvragen. Dit verzoek kunt u vergezeld van de actuele inkomensverklaringen 2018 indienen via info@woonmeij.nl.