Home » Ik ben huurder » Huurverhoging 2018

Huurverhoging 2018

Jaarlijks worden op 1 juli de huren verhoogd. Woonmeij is zich bewust van de druk op de betaalbaarheid voor mensen met een laag inkomen en laat deze zorg tot uiting komen in een minimale huurverhoging.

Woonmeij heeft ervoor gekozen om voor haar huurders de huur in 2018 per 1 juli maximaal te verhogen met het inflatiepercentage van 1,4%.

De maximale huurprijs van een sociale huurwoning is € 710,68. Dus ook na de huurverhoging wordt de huurprijs van uw woning niet hoger dan € 710,68. Tenzij u in het verleden een inkomensafhankelijke huurverhoging hebt gehad. In dat geval kan de huurprijs van uw woning hoger zijn dan € 710,68.

Ook voor de woningen met een huurprijs van meer dan € 710,68 (= vrije sector huurwoningen) wordt de huur aangepast met 1,4%. Op deze woningen is geen huurtoeslag van toepassing.