Home » Ik ben huurder » Eenmalige huurverlaging 2021

Eenmalige huurverlaging 2021

Eenmalige Huurverlaging 2021

In 2021 geldt de Wet Eenmalige Huurverlaging Huurders met een Lager Inkomen. De Wet Eenmalige Huurverlaging Huurders met een Lager Inkomen betekent dat huishoudens in een sociale huurwoning recht hebben op een eenmalige huurverlaging, als ze relatief te duur wonen. Het gaat hierbij om huishoudens met een inkomen onder de inkomensgrenzen voor passend toewijzen én een huurprijs boven de voor hen geldende aftoppingsgrens. Zij hebben eenmalig recht op huurverlaging naar die aftoppingsgrens. De huishoudens die recht hebben op huurverlaging krijgen in 2021 geen huurverhoging, dat is in 2022 wel weer mogelijk. De wet heeft geen betrekking op huurders die in een vrije sector woning wonen, met een huurprijs boven € 752,33.

 

 

Wat betekent dit voor u als huurder?

Woonmeij ontvangt gegevens over uw inkomen van de Belastingdienst. Als u op basis van uw inkomen in 2019 in aanmerking komt voor huurverlaging dan ontvangt u in maart bericht van Woonmeij. Hierin doet Woonmeij u een voorstel om de huur te verlagen. De huurverlaging gaat dan per 1 mei 2021 in. En u krijgt in 2021 geen huurverhoging.

Is uw inkomen na 2019 gedaald en komt u in aanmerking voor huurverlaging volgens het overzicht? Dan kunt u tot 31 december 2021 zelf een verzoek tot huurverlaging indienen bij Woonmeij. U moet dan aan kunnen tonen minstens 6 maanden een inkomen te hebben onder de geldende inkomensgrens en een verklaring over de actuele samenstelling van uw huishouden. U kunt uw verzoek voor huurverlaging indienen via info@woonmeij.nl