Home » HuurdersBelangenVereniging

HuurdersBelangenVereniging

Oprichting

Op 3 oktober 2013 zijn de statuten ondertekend en is de Huurders­Belangen­Vereniging Sint-Oedenrode (HBV) opgericht. De HBV behartigt de belangen van de huurders en woningzoekenden van Wovesto. Lid van de vereniging zijn huurders van Wovesto en woningzoekenden die bij Wovesto staan ingeschreven. 

De HBV heeft  afhankelijk van het onderwerp  informatierecht, adviesrecht of medebeslissingsrecht op het beleid van Wovesto. In de samenwerkingsovereenkomst van 3 december 2015 tussen de HBV en Wovesto zijn de wederzijdse rechten en plichten vastgelegd. 

Actieplan

De Huurdersbelangenvereniging heeft haar actieplan geactualiseerd. Het actieplan ‘Samen sterk in wonen’ voor de periode 2016-2018 vindt u hier.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

  • Voorzitter: de heer Jos Wijn, (06) 445 275 75
  • Secretaris: de heer Tiny Foolen (06) 396 576 28 of tinyfoolen@kpnmail.nl
  • Lid: de heer Paul Verhappen
  • Penningmeester: vacature

Contact

U kunt contact opnemen met de HuurdersBelangenVereniging:

Telefonisch advies

Voor telefonisch advies kunt u bellen met:

  • de heer Jos Wijn, (06) 445 275 75
  • de heer Tiny Foolen, (06) 396 576 28