Home » Huurders Belang Woonmeij

Huurders Belang Woonmeij

Oprichting

Op 27 juni 2019 is Huurders ­Belang Woonmeij opgericht. De huurdersvereniging komt voort uit een fusie tussen de Zelfstandige Huurdersvereniging Schijndel en de Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode. Huurders Belang Woonmeij overlegt met Woonmeij over onderwerpen als de huurverhoging, het onderhoud aan de woningen en de leefbaarheid in de wijken. Huurders Belang Woonmeij heeft  afhankelijk van het onderwerp  informatierecht, adviesrecht of medebeslissingsrecht op het beleid van Woonmeij. De samenwerking tussen Woonmeij en Huurdersbelang Woonmeij is geregeld in een samenwerkingsovereenkomst

Bestuur

Voorzitter van het bestuur is de heer Hans Wolven. Ivo Janssen is secretaris.

Contact

U kunt contact opnemen met Huurders Belang Woonmeij via info@huurdersbelangwoonmeij.nl

Vacature

In verband met het einde van de zittingstermijn van zowel de voorzitter als de penningmeester is Huurders Belang Woonmeij op zoek naar kandidaten voor deze functies. De vacaturetekst voor beide functies treft u hier aan.