Home » Huurders Belang Woonmeij

Huurders Belang Woonmeij

Oprichting

Op 27 juni 2019 is Huurders ­Belang Woonmeij opgericht. De huurdersvereniging komt voort uit een fusie tussen de Zelfstandige Huurdersvereniging Schijndel en de Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode. Huurders Belang Woonmeij overlegt met Woonmeij over onderwerpen als de huurverhoging, het onderhoud aan de woningen en de leefbaarheid in de wijken. Huurders Belang Woonmeij heeft  afhankelijk van het onderwerp  informatierecht, adviesrecht of medebeslissingsrecht op het beleid van Woonmeij. De samenwerking tussen Woonmeij en Huurdersbelang Woonmeij is geregeld in een samenwerkingsovereenkomst

Bestuur

Hans Wolven is de voorzitter van het bestuur. Ivo Janssen is secretaris.

Contact

U kunt contact opnemen met Huurders Belang Woonmeij via info@huurdersbelangwoonmeij.nl. De website van Huurders Belang Woonmeij is op dit moment in ontwikkeling. Naar verwachting zal de website medio maart 2020 online zijn.

Vacature

In verband met het einde van de zittingstermijn van zowel de voorzitter als de penningmeester is Huurders Belang Woonmeij op zoek naar kandidaten voor deze functies. De vacaturetekst voor beide functies treft u hier aan.